Politieke partijen houden hun adem in op 3 juli 1918. Er mogen niet alleen veel méér mannen stemmen, maar het hele systeem is veranderd. In plaats van een districtenstelsel is er nu evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dat echt élke stem telt. Wat gaat dat betekenen? Als alle 1.344.209 stemmen met de hand zijn geteld, is het duidelijk. Maar liefst tien nieuwe partijen hebben nu zetels in de Tweede Kamer! Dat brengt het aantal partijen in de Kamer op zeventien: ongekend veel. Ook nieuw is de opkomstplicht; iedereen met stemrecht móet komen stemmen. Dit is ingevoerd omdat de meeste mensen niet gewend waren om te stemmen.
Dus iedereen met stemrecht móet komen, ook een 101-jarige oud-militair uit Voorthuizen.

Een krantenbericht waarin wordt uitgelegd dat Jvd Bloem van 101 lopend is gaan stemmen

| Bron: De Gooi- en Eemlander, 6-7-1918

Aanwijzingen: Kranten staan vol aanwijzingen over hoe te stemmen, voor alle nieuwe kiezers.

“Een zoo intensen arbeid, bij avond en nacht, dat de leden zich nauwelijks de tijd hebben kunnen gunnen om van kleeren te verwisselen en een sober maal te gebruiken.” Leeuwarder Courant, 6-7-1918

Stemmen tellen: Het tellen van de stemmen is een hels karwei. Vanwege de veranderingen in het kiesrechtstelsel zijn er veel meer stemmen dan bij eerdere verkiezingen. Die moeten allemaal met de hand worden geteld.