Op 8 augustus 1879 wordt in Amsterdam de Vereeniging ‘Algemeen Kies- en Stemrecht’ opgericht. Het doel van de vereniging: stemrecht voor iedereen. Een tweede doel: “Het wekken en verhoogen van het politiek leven bij alle burgers.” Niet iedereen vindt algemeen stemrecht een goed idee: sommige Nederlanders zijn bang dat meer inspraak gevaarlijk is.

“Wanneer de domme massa het ontwikkeld deel der natie zou overstemmen, dan zou men eene malaise in het leven roepen, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.”

Ingezonden brief, anoniem, Rotterdamsch Dagblad, 26-11-1878

“Die bende wil hetzelfde kiesrecht als ik!” Vooral welgestelde Nederlanders zijn tegen een uitbreiding van het kiesrecht. | Prent, Albert Hahn, 1908. Bron: IISG