Een ‘eerbiedwaardige grijsaard’ noemt Aletta Jacobs hem. ‘Kalm, beslist, krachtig’, is hij volgens kranten. Premier Pieter Cort van der Linden heeft die eigenschappen nodig in de strijd rond het kiesrecht. Onder zijn leiding sluiten Nederlandse politieke partijen in 1917 een compromis. In ruil voor algemeen kiesrecht zal de overheid christelijke scholen subsidie betalen. Op woensdag 12 december 1917 zet Cort van der Linden zijn handtekening onder een wijziging van de Grondwet. In heel Nederland lezen burgemeesters en wethouders het nieuws voor op hun gemeentehuizen. Op veel plaatsen is het feest! Alle Nederlandse mannen mogen voortaan stemmen.

Pieter Jelles Troelstra: “Het algemeen kiesrecht is het zwaard dat de arbeiders zullen hanteeren om zich vrij te vechten. Het zal zijn een hamer, om het nieuwe gebouw van de toekomstmaatschappij in elkaar te timmeren.”

De Telegraaf, 13-12-1917
Een prent van Cort van der Linden als Sinterklaas die kadootjes uitdeelt

Cort van der Linden lijkt Sinterklaas wel, vindt de tekenaar. Alleen Aletta Jacobs – rechts in de hoek –huilt, want zij heeft ‘NIKS’ gekregen… | Prent, Johan Braakensiek, 1916. Bron: IISG

Pieter Cort van der Linden: ‘Uitsluiting van een deel der burgers van het kiesrecht splitst de natie in twee deelen: het eene medebevelend, het ander alleen gehoorzamend. Deelneming van allen wekt en bevordert de nationale gedachte.”

Memorie van toelichting bij de Grondwetswijziging van 1917
Een prent van een man die een valstrik heeft gemaakt en op de loer staat achter een boom

In de jaren 1915 en 1916 gaat het in dit soort spotprenten vaak over ‘schoolstrijd’ en ‘algemeen kiesrecht’. Cort van der Linden bereikt in 1917 een compromis over de twee kwesties. | Prent, Albert Hahn, 1915. Bron: IISG

Wibaut, tijdens een feestelijke bijeenkomst van de SDAP: “Feestgenoten, naast hulde aan den strijd onzer voormannen, hulde aan de vele duizenden ongenoemden, die deze voormannen krachtig hielpen in den strijd voor het algemeen kiesrecht!”

Het Volk, 21-5-1917