In Nederland mogen mannen én vrouwen vanaf 1919 stemmen. Maar in Nederlands-Indië, Suriname en op de Nederlandse Antillen geldt dat niet. Daar mogen alleen mannen stemmen die een bepaalde belasting betalen. Dat zijn vooral witte mannen. Moises Frumencio da Costa Gomez wil op Curaçao meer inspraak voor zwarte inwoners. Volgens hem zijn alle Curaçaoënaars ook Nederlanders. Daar hoort stemrecht bij. In april 1948 is het zo ver: Suriname en de Nederlandse Antillen krijgen algemeen kiesrecht . Een jaar later erkent Nederland Indonesië als zelfstandig land. Nederlandse Indiërs die terugkomen naar Nederland krijgen dan stemrecht. Dat zijn ruim 300.000 mensen.

Een foto van Moises da Costa Gomez

Moises da Costa Gomez, alias Doktoor, strijdt voor algemeen kiesrecht op Curaçao. Ook inwoners van Suriname mogen vanaf 1948 stemmen. | Bron: Nationaal Archief Curaçao

Moises Frumencio da Costa Gomez: “Wij krijgen de autonomie. Wij hebben gestreden en Curaçao zal een werkelijk Democratische kolonie worden. Wij zijn de generatie die de vrijheid heeft aangewakkerd.”

17-8-1946