Niet een minister, niet een premier, maar een Kamerlid zit achter de invoering van vrouwenkiesrecht. Henri Marchant, alias ‘De Generaal’ en ‘de tijger’, is leider van de Vrijzinnig Democratische Bond. Hij dient op 27 september 1918 een voorstel in: Nederlandse vrouwen moeten net als mannen stemrecht krijgen. Binnen de christelijke partijen is veel onenigheid over vrouwenkiesrecht. De een vindt dat vrouwenkiesrecht tegen Gods geboden ingaat, de ander niet. Maar de meeste Kamerleden stemmen in met Marchants voorstel. Op 9 mei 1919 stemt de Tweede Kamer in grote meerderheid voor vrouwenkiesrecht: van de Kamerleden die hun stem uitbrachten, stemden er 64 voor en 10 tegen.

Suze Groeneweg (SDAP): “Tot mijn spijt heb ik weer alle mogelijke bezwaren ontmoet die in de loop der tijden tegen het algemeen vrouwenkiesrecht zijn aangevoerd, alsof daar niets veranderd is in Nederland en daarbuiten. Zeer tot mijn spijt, omdat ik dacht, dat men die tegenstand nog zou kunnen aantreffen bij sommige achterlijke elementen, maar toch zeker niet bij leden van deze Kamer.”

Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal, 7-5-1919
De stembus feliciteert de vrouw met haar onverwinning

| De Graafschap-bode, 11-7-1919. Bron: Delpher

Kamerlid Jouke Bakker (CHU): “Naar het mij voorkomt vinden wij in Gods Woord geen enkele aanwijzing, dat wij als Christenen ons tegen vrouwenkiesrecht moeten verzetten. Een goede Christelijke vrouw zal er niet minder echtgenoote en moeder om zijn.”

Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal, 8-5-1919
Een prent van Alleta Jacobs achter een typemachine

Wie goed kijkt ziet dat Aletta Jacobs niet op de toetsen slaat, maar op mannenhoofden. Dat heeft dus ‘eindelijk geholpen’, volgens de tekenaar. | Prent, Johan Braakensiek, 1914 . Bron: IISG

Kamerlid Wilde (ARP): “Ik acht de uitoefening van het kiesrecht en al wat daarmede samenhangt in strijd met de natuur en den aanleg van de vrouw. Wij meenen niet, dat de man moet zijn een soort huistyran, maar wanneer het erop aankomt is het de man, die moet beslissen.”

Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal, 8-5-1919
Een prent van een man die naar een vrouw kijkt die achter hem gebleven is

Nog even volhouden, roept de arbeider vanaf de kant naar de vrouw die daar een staat. En inderdaad: kort na de invoering van algemeen mannenkiesrecht mogen ook vrouwen stemmen.  | Prent, L.J. Jordaan, 1917/1918. Bron: IISG

“Stembus: Jullie overwinning maakt het kiesrecht eindelijk Algemeen.”

De Graafschap-bode, 11-7-1919

“Zoo is dan eindelijk de zege ons! Eindelijk, na langen, zwaren strijd het Vrouwenkiesrecht in de Tweede Kamer aangenomen! Vreugde, grote vreugde zal er zijn in de harten van duizenden vrouwen, die naar hare gaven en krachten hebben meegewerkt aan de bereiking van dit doel.”

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, 15-5-1919

WEETJE: Nadat vrouwen vanaf 1919 mogen stemmen, verandert de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht haar naam in Vereeniging voor Staatsburgeressen.