Vanaf 4 juli heeft de Tweede Kamer voor het eerst een Kamerlid met roots in Indonesië: Roestam Effendi. Tijdens de ceremonie om hem Kamerlid te maken blijven een paar Kamerleden zitten, uit protest. Effendi roept dan: ‘Indonesia Merdeka!’ [Vrijheid voor Indonesië!]

Roestam Effendi: “Gij vraagt mij, wat ik in Holland kom doen. Ik antwoord U met een wedervraag: Wat kwaamt gij en de Uwen in Indonesië doen? Ik ga hier in het parlement temidden van onze vijanden om de stem van Indonesië te laten horen.”

30-6-1933

| Bron: IISG