Onder druk van de kiesrechtbeweging past de regering de kieswet aan. Kiezers moeten vanaf nu ‘kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand’ bezitten. Mannen hoeven minder belasting te betalen om te mogen stemmen. Vrouwen mogen niet stemmen, staat nu duidelijk in de wet. De aanpassingen leiden opnieuw tot grote discussie in Nederland.

Mr. L. Haffmans van het kiesdistrict Boxmeer: “Het is van algemeene bekendheid, dat ik een gezworen vijand dezer herziening ben. Herziening is een euphemisme. Moord der grondwet ware het juiste woord.”

Venloosch weekblad, 27-8-1887
Een prent van twee verschillende zalen met kiezerspubliek onder elkaar

Zijn rijke kiezers de meest competente kiezers? vraagt deze tekenaar zich in 1893 af. Er is dan een groot debat in Nederland over de uitbreiding van het kiesrecht. | Prent, P. Louis, 1893. Bron: IISG