Privacy

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke van de Tweede Kamer?

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de ambtelijke organisatie.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Tweede Kamer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Hoe gaan online partijen om met uw privacy?

De Tweede Kamer gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Komt u via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp? Dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met uw persoonlijke informatie en privacy. De Tweede Kamer raadt u dan ook sterk aan hun privacybepalingen goed door te lezen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
In de AVG staan de belangrijkste regels voor het omgaan met persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is nadere informatie over de AVG te vinden.