Tweede Kamer viert honderd jaar algemeen kiesrecht

Dit is een website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die speciaal voor de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht is ontwikkeld.

In 2019 heeft Nederland honderd jaar algemeen kiesrecht voor mannen én voor vrouwen. De Tweede Kamer grijpt het parlementaire jaar 2018-2019 aan om een serie van feestelijke activiteiten te organiseren. Hiermee wil de Kamer aan een zo breed mogelijk publiek de waarde laten zien van onze parlementaire democratie, waarin ieders stem even zwaar meetelt. Want de verworvenheid om in vrijheid te mogen stemmen, is iets om te vieren.

Stuurgroep

De activiteiten rondom honderd jaar algemeen kiesrecht worden georganiseerd onder leiding van een stuurgroep van Kamerleden en ambtenaren. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is voorzitter van de stuurgroep. De andere leden zijn Marianne Thieme (PvdD), Judith Tielen (VVD), Monica den Boer (D66), Kirsten van den Hul (PvdA), Mahir Alkaya (SP), Arne Weverling (VVD), Eddy Habben Jansen (directeur ProDemos), Eric Stokkink (ministerie van BZK) en Simone Roos ( Griffier). De ambtelijke organisatie van de Kamer ondersteunt hen.

Vieren

De meningsverschillen kunnen groot zijn in Nederland. Tussen burgers. Tussen politici. Toch hebben ze één ding gemeen: ze hebben allemaal het recht om hun stem te laten horen. En ieders stem telt even zwaar; dat is wat iedereen met elkaar verbindt. Dat wil de Tweede Kamer – het hart van de democratie - vieren. Met een tentoonstelling, deze website, open dagen, een standbeeld en veel meer.

Vier ook je stem!