Bronvermelding

Voor de tijdlijn over de geschiedenis van het algemeen kiesrecht heeft historicus Liesbeth Sparks onderzoek gedaan en teksten geschreven. De stuurgroep Honderd jaar algemeen kiesrecht is betrokken geweest bij de gemaakte keuzes voor doorslaggevende gebeurtenissen op de tijdlijn. Als start is voor het jaartal 1848 gekozen, omdat de grondwetswijziging van Thorbecke een significante kentering teweeg heeft gebracht.

Personen

De geschiedenis wordt verteld aan de hand van de meest invloedrijke personen. Daarbij moesten omwille van de ruimte soms keuzes worden gemaakt. Dat wil uiteraard niet zeggen dat personen die niet in de tijdlijn worden genoemd, geen rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het algemeen kiesrecht.

Bronnen

Voor alle onderwerpen zijn bronnen geraadpleegd en/of deskundigen geïnterviewd. Zo is er voor het onderwerp vrouwenkiesrecht contact geweest met Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis en zijn boeken over de Caribische geschiedenis gebruikt voor de omschrijving van het kiesrecht op de Nederlandse Antillen.

Citaten

De citaten van de personen in de tijdlijn zijn letterlijk overgenomen, zoals toen gezegd of geschreven. Op onderstaande literatuurlijst vindt u de bronnen. 

Literatuurlijst

Andeweg, R. en Leyenaar, M., red., Alle stemmen tellen! Een eeuw algemeen kiesrecht (Amsterdam 2018)

Berg, J. van den en Vis, J., De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland (Amsterdam 2013)

Bijsterveld, S. van en Streek, H. van de, red., Wat komen jullie hier doen? Vrouwenkiesrecht tussen geloof, politiek en samenleving – 1883-2018 (Nijmegen 2018)

Boeldak, R.D., Mr.Dr.Moses da Costa Gomez. Voorvechter van de politieke emancipatie der Nederlandse Antillen (Santa Barbara 2014)

Borkus, M. e.a., Vrouwenstemmen. 100 jaar vrouwenbelangen, 75 jaar vrouwenkiesrecht (Zutphen 1994)

Hoekstra, H., Het hart van de natie. Morele verontwaardiging en politieke verandering in Nederland 1870-1919 (Amsterdam 2005)

Loots, J., Voor het volk, van het volk. Van districtenstelsel naar evenredige vertegenwoordiging (Amsterdam 2004)

Nohlen, D. e.a., Elections in Europe. A data handbook (Baden-Baden 2010) p 1395-1399

Oostindië, G. e.a., Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 (Amsterdam 2001)

Pegtel, A., Buitengewone vrouwen. In de voetsporen van Aletta Jacobs (Amsterdam 2018)

Reiding, H. e.a. red., Nieuwe kiezers, nieuwe kans. Honderd jaar algemeen kiesrecht (z.p. 2017)

Sedoc-Dahlberg, B.N. red., The Dutch Caribbean. Prospects for democracy (New York 1990)

Afbeeldingen

Afbeeldingen op deze website zijn verkregen via