Foto: Collectie IAV/Atria

In 1919 bezat Nederland nog drie kolonies: Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Hoe verliep de strijd om algemeen kiesrecht in de voormalige koloniën? Hoe verhielden de situaties in de voormalige koloniën zich tot Nederland? Was er überhaupt sprake van een emancipatiebeweging? En zo ja, wat waren de verschillen in die bewegingen, en de overeenkomsten? Een blik op de geschiedenis van ‘ons’ algemeen kiesrecht is niet inclusief wanneer het enkel gaat over de situatie in Nederland. Het voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen maken onderdeel uit van deze geschiedenis.

Programma
Op 22 januari kijken we naar de situatie in Suriname, waar het algemeen kiesrecht pas in 1948 werd ingevoerd. Met een intro door Devika Partiman (StemopeenVrouw) en een beknopt college van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Rosemarijn Hoefte. Hierna gaan we met publiek en sprekers in gesprek over dit onderwerp. Tijd: 19:30 – 21:30 (inloop vanaf 19:15).

In Winter School #1 van dinsdag 22 januari wordt de situatie in Suriname belicht. In Winter School #2 van dinsdag 12 februari zoomen we in op de situatie in Nederlands-Indië, in de Winter School #3 van dinsdag 26 februari kijken we naar de Nederlandse Antillen.

Kijk voor meer informatie op www.atria.nl/agenda/winter-school-kiesrecht-suriname.

Adres
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam

Tickets
Tickets zijn €9,50 (regulier) of €7,50 (student) – exclusief servicekosten.
https://bit.ly/2EEssEz