Foto: Nationaal Archief / Fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij

Tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezing worden ook de verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen gehouden. Je kunt jouw stem op 20 maart dus dubbel vieren!

De waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding. Zij zorgen ervoor dat onze dijken en sluizen goed beheerd worden, maar zijn ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het zuiveren van ons afvalwater. Er zijn in totaal 21 waterschappen in Nederland.