Vrouwen Kiezen, een initiatief van de Drentse Staten, organiseert het hele jaar diverse bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s en voor verschillende doelgroepen.

Vrouwen Kiezen besteedt 3 jaar lang aandacht aan het feit dat vrouwen sinds eind 1917 passief kiesrecht hebben. Ze hopen op beweging waarbij meer vrouwen zich verkiesbaar stellen of op een andere manier politiek actief worden, zodat de politiek een juiste afspiegeling wordt van de samenleving.

Daarom brengt de provincie Drenthe gedurende de jaren 2017, 2018 en 2019 samen met diverse Drentse organisaties en instellingen dit thema voor het voetlicht. Dat doen ze op verschillende manieren en voor een breed publiek, waarbij ze aansluiten bij de landelijke, gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

Kijk voor meer informatie op www.drenthe.nl/vrouwenkiezen.