De leden van de Provinciale Staten worden tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale Statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten werden op 18 maart 2015 gehouden. De volgende verkiezingen voor de provinciale staten zijn op 20 maart 2019.

De verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen.