Iedere vier jaar mogen we stemmen op de leden van de Provinciale Staten. Een dag om je stem te vieren!

De Provinciale Staten hebben een paar belangrijke taken. Zo benoemen zij de leden van de Gedeputeerde Staten, die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de provincie. De Provinciale Staten controleert ook het bestuur van de provincie. Daarnaast kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer.

De leden van de Provinciale Staten worden tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. 

Meer informatie over de Provinciale Staten vind je op de website van de Kiesraad.