Op vrijdag 17 mei 2019 viert de Tweede Kamer – in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima – dat het algemeen kiesrecht 100 jaar bestaat met een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal. Daarbij zijn, naast de leden van de Tweede en Eerste Kamer, mensen uit het hele land aanwezig die op een bijzondere manier betrokken zijn bij verkiezingen en het kiesrecht.

Zo zijn er bijvoorbeeld jongeren aanwezig die dit jaar voor het eerst mogen stemmen, en mensen die sinds jaar en dag de stemlokalen bemannen. De viering bestaat uit muziekoptredens, persoonlijke verhalen en filmpjes die de geschiedenis en betekenis van het algemeen kiesrecht in beeld brengen.

Algemeen kiesrecht in Nederland

De viering markeert een belangrijk moment in de parlementaire geschiedenis van Nederland. Tegenwoordig vinden veel mensen het vanzelfsprekend dat zij eens in de vier jaar naar de stembus mogen. Maar daar is hard en fel voor gestreden – niet alleen door vrouwen als Aletta Jacobs en Suze Groeneweg, maar ook door voorvechters van de socialistische beweging als Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra. In 1917 kregen mannen kiesrecht en konden vrouwen in de Tweede Kamer worden gekozen; in 1919 kregen ook vrouwen actief kiesrecht. Daarmee was het algemeen kiesrecht een feit.

Natuurlijk is er in de afgelopen 100 jaar veel veranderd. In 1948 werd het algemeen kiesrecht ook ingevoerd in Suriname en de Nederlandse  Antillen. In 1956 werd de Tweede Kamer  uitgebreid van 100 naar 150 leden.  En in de loop der tijd is de stemgerechtigde leeftijd steeds verder verlaagd, naar 18 jaar in 1972. Maar wat in de kern hetzelfde is gebleven, is dat Nederlanders samen hun volksvertegenwoordiging kiezen – ongeacht inkomen, geslacht of geloof. Door hun stem te laten horen bepalen zij wie hen in de Tweede Kamer vertegenwoordigt. Die verworvenheid staat centraal tijdens de viering op 17 mei.

Programma – ‘Ik stem voor’

Het programma is een aaneenschakeling van muziekoptredens en persoonlijke verhalen van mensen uit het land. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, gaat in een toespraak in op haar ideeën over het algemeen kiesrecht. En er zijn korte filmpjes en beelden die de totstandkoming ervan inzichtelijk maken. Op deze manier wordt er niet alleen teruggeblikt op de geschiedenis van het algemeen kiesrecht, maar wordt er ook stilgestaan bij de betekenis ervan anno 2019. Het motto ‘Ik stem voor!’ loopt als een rode draad door de verschillende programmaonderdelen.

Bij de viering zijn de Koning en Koningin aanwezig. Naast de Tweede en Eerste Kamer is ook het kabinet vertegenwoordigd. Verder is de Ridderzaal gevuld met mensen uit alle provincies, die op een bijzondere manier betrokken zijn bij het algemeen kiesrecht.

Volg het evenement live...

De viering begint om 15.00 uur en wordt live uitgezonden op NPO1. De viering is ook te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Wil jij bij deze viering aanwezig zijn?

Dat kan! Kijk op Instagram of Facebook hoe jij twee exclusieve gouden tickets kunt winnen.