Vier de vrijheid in het huis van de democratie. Op zondag 5 mei 2019 doet de Tweede Kamer net als voorgaande jaren mee aan het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Extra bijzonder: dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat alle mannen én vrouwen kiesrecht kregen. Bezoekers kunnen op deze feestelijke dag in de Statenpassage genieten van optredens voor jong en oud en bijzondere lezingen volgen over het kiesrecht in Nederland.

Tussen de muzikale optredens van onder andere Woezel en Pip, Shary-Ann en Eddy Zoey Band door is er veel te doen. Zo kunnen bezoekers naar de publieke tribune van de plenaire zaal, de Oude Zaal en de Rooksalon, en kunnen zij de unieke tentoonstelling over 100 jaar algemeen kiesrecht bezichtigen. Speciaal voor de kinderen is er een circusshow en kunnen ze een speurtocht volgen door het Kamergebouw, waarbij zij alles leren over de werking van de Tweede Kamer en het algemeen kiesrecht.

Programma

  • 11.30 – 12.00 Kindercircusshow
  • 12.00 - 12.30 WOEZEL & PIP
  • 13.00 – 13.15 Lezing ‘100 jaar algemeen kiesrecht’.  Prof. dr. Ruud Koole
  • 13.30 - 14.00 SHARY-AN
  • 14.00 – 15.00 Lezing ‘Kiesrecht en opkomstplicht. Prof. Dr. Joop van Holsteyn
  • 15.00 - 16.00 EDDY ZOEY BAND

Lezingen

De Tweede Kamer organiseert in samenwerking met de Universiteit Leiden twee lezingen over het algemeen kiesrecht in Nederland.

Prof.dr Ruud Koole geeft in de Statenpassage een lezing over 100 Jaar Algemeen Kiesrecht. Koole is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Leiden, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse Politiek en haar institutionele ontwikkeling. In 1992 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift ‘De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990’.  Zijn onderzoek richt zich met name op Nederlandse politieke instituties, Nederlandse politieke geschiedenis, politieke legitimiteit en het functioneren van politieke partijen in West-Europa. Van maart 2001 tot december 2005 was hij landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid.

Prof.dr Joop van Holsteyn geeft in de Thorbeckezaal een lezing over Stemrecht en Opkomstplicht. Van Holsteyn is hoogleraar Politiek Gedrag en Onderzoeksmethoden en bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek aan de Universiteit Leiden. In 1994 promoveerde hij op ‘Het woord is aan de kiezer’. Een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen waarvoor hij de Jaarprijs Politicologie 1995 ontving. Hij publiceert onder andere over verkiezingen en stemgedrag, publieke opinie en opinieonderzoek, politieke partijen en partijleden.

Bij een Bevrijdingsfestival staat het begrip vrijheid centraal. Maar dat is niet alleen een kernbegrip op die ene dag van het jaar. Binnen de liberale democratie zoals we die in Nederland kennen, is vrijheid permanent van waarde en een blijvende bron van burgerrechten. Maar burgers hebben ook plichten. Of hadden ooit plichten, zoals de opkomstplicht bij verkiezingen. In de lezing wordt er gekeken naar  de argumenten voor en tegen een opkomstplicht.

Let op! Houd rekening dat je bij betreding tot het Tweede Kamergebouw door een veiligheidsscan moet, en dat er naar je legitimatie gevraagd kan worden.