Vanaf zondag 20 januari 2019 wordt de succesvolle serie Amsterdam in Gesprek voortgezet. Elke eerste en derde zondag van de maand worden spraakmakende gasten geïnterviewd over onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis, of een actueel onderwerp wordt in historisch perspectief geplaatst. Op zondag 17 februari: Vrouwenkiesrechtstrijd in Amsterdam 1894-1919: Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs, Rosa Manus.

In 2019 wordt herdacht dat 100 jaar geleden het actief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Aan deze democratische verworvenheid ging een lange strijd vooraf, waarbij een aantal bijzondere Amsterdamse vrouwen een hoofdrol hebben vervuld. Vele jaren werd gestreden voor gelijke rechten voor vrouwen, overigens niet alleen op het politieke vlak. Wie waren de vrouwen die voorgingen in de kiesrechtstrijd, wat waren hun doelstellingen en de te volgen strategie en welke tegenslagen kregen ze te verwerken? Waarom ontstond naast de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht ook nog de Bond voor Vrouwenkiesrecht? En welke plekken in Amsterdam zijn aan de kiesrechtstrijd verbonden? Uiteraard wordt uitvoerig stilgestaan bij de grote betekenis van het trio Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs en Rosa Manus voor het vrouwenkiesrecht.

Met Myriam Everard (onafhankelijk onderzoeker, vooral van de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Nederland) en Dineke Stam (historica, maakte exposities over Aletta Jacobs (2005), Rosa Manus (2010) en recent Palet van Verzet. Moedige vrouwen toen en nu).

Locatie
Stadsarchief Amsterdam - De Bazel
Vijzelstraat 32
1017 HL AMSTERDAM

Toegang
De toegang is gratis, aanvang 15.00 uur.

Let op: de capaciteit van de zaal is beperkt, dus kom op tijd.

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/stadsarchief/gesprekken of mail naar informatie@stadsarchief.amsterdam.nl.